RANTARAKENTAMISTA JA VESISTÖRAKENTAMISTA SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN

Rantarakentamisella tuodaan viihtyisyyttä mökkiasumiseen ja rannoille. Toteutamme monipuolisesti erilaisia rantarakentamisen ratkaisuja. Rakennamme venevajat ja terassit asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Näiden suunnittelussa tulee huomioida tila, ympäristö ja käyttötarkoitus. Opastamme mielellämme myös materiaalivalinnoissa, jotta lopputulos on halutun mukainen.

RÄÄTÄLÖITY RANTARAKENTAMINEN

Suunnittelemme ja toteutamme niin pienet, kuin isotkin rantakohteet. Palvelumme kattaa rantarakentamisen vahvalla ammattitaidolla. Kulkusillat, portaat, kivipenkereet ja massojen maisemoinnit ja nurmetukset. Venepaikat ja laiturit varustetaan tarvittaessa mm. poijuilla ja penkeillä.

VESISTÖRAKENTAMINEN KATTAVASTI

Kauttamme saa ruoppaukset, vedenalaiset louhintatyöt , hiekkarannan toteutuksen ja pohjan syventämisen tai porapaalutuksen. Meiltä myös laituriasennukset haastaviinkin kohteisiin ja merikuljetuksilla maa-ainekset tai kappaletavarat saaristoon.